Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

marcepanina
22:03
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarock-sex-love rock-sex-love

April 14 2018

marcepanina
10:40
6268 18c4 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaPoranny Poranny
marcepanina
10:32
Reposted fromPoranny Poranny
marcepanina
10:01
3293 0d59 500
Reposted frompunisher punisher viaPoranny Poranny
marcepanina
09:56
Reposted fromPoranny Poranny
marcepanina
00:30
2783 ee84 500
Reposted fromgruetze gruetze viaagatoni agatoni
marcepanina
00:28
5071 c289
Reposted fromOnetreeinabyss Onetreeinabyss viaagatoni agatoni
marcepanina
00:27
0182 1bb2 500
dlatego tesknie w milczeniu...
marcepanina
00:27
9477 9090
Reposted fromSzczurek Szczurek viarock-sex-love rock-sex-love
marcepanina
00:26

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk

April 07 2018

marcepanina
16:36
1297 e8d7 500
Reposted fromkeik keik viaBrainy Brainy
marcepanina
16:33
5639 0cdf
Reposted fromkarahippie karahippie viaBrainy Brainy
marcepanina
16:31
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaBrainy Brainy
marcepanina
16:27
Ach, to nie było warte 
by sny tym karmić uparte 

by stawiać duszę na kartę 
ach to nie było warte. 

Ach, to nie było warte 
by nosić łzy nie otarte 

i by mieć serce wydarte 
to wcale nie było warte... 
— *** (Ach, to nie było warte)
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapoezja poezja
marcepanina
16:27

March 31 2018

marcepanina
20:53
4020 3ed9 500
Reposted fromsavatage savatage viaBrainy Brainy
marcepanina
20:44
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. 
Tak mówi wiosna
— Pawlikowska
marcepanina
20:42
7028 0292
Reposted fromiamstrong iamstrong viaadriannak adriannak

March 04 2018

marcepanina
00:41

February 28 2018

marcepanina
16:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl