Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

marcepanina
23:51
marcepanina
23:44
marcepanina
23:42
Uciec przed innymi, uciec przed sobą. Ja też uciekłam - i to z powodzeniem - ale za każdym razem, gdy patrzyłam na to brudne niebo, chciałam wracać w moje rodzinne strony.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man
marcepanina
09:09
9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna viaBrainy Brainy
marcepanina
09:08
marcepanina
09:07
1684 7c4c 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viamuerto muerto

January 19 2018

marcepanina
20:41

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

Reposted fromlivhanna livhanna vialadylena ladylena
marcepanina
20:34
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoezja poezja
marcepanina
20:26
Kto pierwszy zapomina jest najszczęśliwszy.
— "Burza" (telenowela)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viajoannem joannem

January 13 2018

marcepanina
14:44
8106 a510
Reposted fromlaters laters viaagatoni agatoni

October 29 2017

marcepanina
15:34

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viarock-sex-love rock-sex-love

October 04 2017

marcepanina
11:16
Reposted fromFlau Flau viaBrainy Brainy
marcepanina
11:09
marcepanina
11:09

September 22 2017

21:30
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viaBrainy Brainy
marcepanina
21:29
2544 2629
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaBrainy Brainy

September 16 2017

19:01
marcepanina
19:00
4170 da4e 500
Reposted fromkaiee kaiee viaBrainy Brainy
marcepanina
18:56
7581 9ef3
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viachief chief
marcepanina
18:55
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl