Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

marcepanina
21:43
marcepanina
21:42
7003 51b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarock-sex-love rock-sex-love
marcepanina
21:38
3086 31e7

July 15 2018

marcepanina
09:10
3246 8ed3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBrainy Brainy

July 08 2018

marcepanina
21:31
Reposted fromFlau Flau viaBrainy Brainy

July 03 2018

marcepanina
22:29
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viaBrainy Brainy
marcepanina
22:29
8674 593b
Reposted fromstonerr stonerr viaBrainy Brainy

July 02 2018

marcepanina
00:23
marcepanina
00:20
Reposted frompredictableannie predictableannie viaBrainy Brainy
marcepanina
00:20
7289 dfbf 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBrainy Brainy

June 03 2018

marcepanina
23:24
0896 e1a7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaadriannak adriannak
marcepanina
23:10
4636 ee25
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBrainy Brainy

June 01 2018

marcepanina
23:01
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaBrainy Brainy

May 28 2018

marcepanina
22:39
9931 5f27
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaDisney Disney

May 23 2018

marcepanina
13:16

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted frommerkaba merkaba viapoezja poezja

May 02 2018

18:21
1651 510e
Reposted fromamatore amatore

April 28 2018

marcepanina
14:57
7039 1b9f 500
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viaBrainy Brainy
marcepanina
14:55
7187 866e 500
Ohh soup
Reposted fromshitsuri shitsuri viaBrainy Brainy
marcepanina
14:53
9868 b801
Reposted fromwentyl wentyl viaBrainy Brainy
marcepanina
14:53
0417 4b5d
Reposted fromteijakool teijakool viaBrainy Brainy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl