Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

marcepanina
23:10
4636 ee25
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBrainy Brainy

June 01 2018

marcepanina
23:01
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaBrainy Brainy

May 28 2018

marcepanina
22:39
9931 5f27
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaDisney Disney

May 23 2018

marcepanina
13:16

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted frommerkaba merkaba viapoezja poezja

May 02 2018

18:21
1651 510e
Reposted fromamatore amatore

April 28 2018

marcepanina
14:57
7039 1b9f 500
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viaBrainy Brainy
marcepanina
14:55
7187 866e 500
Ohh soup
Reposted fromshitsuri shitsuri viaBrainy Brainy
marcepanina
14:53
9868 b801
Reposted fromwentyl wentyl viaBrainy Brainy
marcepanina
14:53
0417 4b5d
Reposted fromteijakool teijakool viaBrainy Brainy

April 25 2018

marcepanina
00:31
4653 4d43
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaBrainy Brainy

April 15 2018

marcepanina
22:03
Wszyscy, nawet jeżeli sie do tego nie przyznajemy, w głębi serca wierzymy w cuda i wciąż na nie czekamy.
— Magdalena Kordel
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarock-sex-love rock-sex-love

April 14 2018

marcepanina
10:40
6268 18c4 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaPoranny Poranny
marcepanina
10:32
Reposted fromPoranny Poranny
marcepanina
10:01
3293 0d59 500
Reposted frompunisher punisher viaPoranny Poranny
marcepanina
09:56
Reposted fromPoranny Poranny
marcepanina
00:30
2783 ee84 500
Reposted fromgruetze gruetze viaagatoni agatoni
marcepanina
00:28
5071 c289
Reposted fromOnetreeinabyss Onetreeinabyss viaagatoni agatoni
marcepanina
00:27
0182 1bb2 500
dlatego tesknie w milczeniu...
marcepanina
00:27
9477 9090
Reposted fromSzczurek Szczurek viarock-sex-love rock-sex-love
marcepanina
00:26

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl